ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000 - Bộ chuyển đổi dữ liệu đo lường 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 54,886,700 VNĐ

Chiết khấu: 50.55%

Giá bán: 27,141,500 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000 - Bộ chuyển đổi dữ liệu đo lường 24Vdc với mạng truyền thông

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 65,612,800 VNĐ

Chiết khấu: 50.55%

Giá bán: 32,445,500 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000 - Cáp 10m kết nối với màn hình

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,715,700 VNĐ

Chiết khấu: 50.55%

Giá bán: 2,331,900 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000 - Phụ kiện lắp Tủ cho PM8000

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,955,600 VNĐ

Chiết khấu: 50.55%

Giá bán: 1,956,100 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000 - Đồng hồ đa năng PM8000

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 92,319,700 VNĐ

Chiết khấu: 50.55%

Giá bán: 45,652,100 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000 - Đồng hồ đa năng PM8000 Màn hình roi

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 101,550,900 VNĐ

Chiết khấu: 50.55%

Giá bán: 50,217,000 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000 - Bộ mở rộng ngõ vào ra tuyến tính

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,492,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.55%

Giá bán: 9,638,800 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG PM8000 - Bộ mở rộng ngõ vào ra kỹ thuật số

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 17,699,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.55%

Giá bán: 8,752,200 VNĐ

090 337 0012