Đồng Hồ Đa Năng DM6000H

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng hồ đo dòng điện 3 pha

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,440,000 VNĐ

Chiết khấu: 63%

Giá bán: 532,800 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng hồ đo điện áp 3 pha

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,255,000 VNĐ

Chiết khấu: 63%

Giá bán: 464,400 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - VAF Unbalance meter

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,160,000 VNĐ

Chiết khấu: 63%

Giá bán: 1,169,200 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - VAF Unbalance meter, RS485

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,635,000 VNĐ

Chiết khấu: 63%

Giá bán: 1,345,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,205,000 VNĐ

Chiết khấu: 63%

Giá bán: 445,900 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,115,000 VNĐ

Chiết khấu: 63%

Giá bán: 412,600 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Easylogic Dual Source meter class 0.5 Modbus

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,945,000 VNĐ

Chiết khấu: 63%

Giá bán: 1,829,700 VNĐ

090 337 0012