MCCB Compact NSX<630A

MCCB Compact NSX<630A - Mặt che NS RETROFIT

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 899,800 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 421,300 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Bien 400630A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,798,800 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 4,587,700 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Tấm che đầu cực

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 676,500 VNĐ

Chiết khấu: 53.17%

Giá bán: 316,800 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Tấm che đầu cực 4P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 811,800 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 380,100 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Tấm che đầu cực 3P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,801,800 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 843,600 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Tấm che đầu cực 4P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,801,800 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 843,600 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Tay nắm xoay TELESCOPIC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,950,100 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 1,849,400 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Ổ khóa tay nắm xoay

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 599,500 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 280,700 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Khóa liên động cơ khí

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,328,400 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 2,494,700 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Động cơ 380-415V MT400630

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,454,900 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 12,853,900 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Động cơ MT400630 24VDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,899,700 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 16,339,500 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Động cơ 250V DC MT400630

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,899,700 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 16,339,500 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Cầu dao Aptomat tự động MCCB Schneider NSX 400A F 4P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,574,400 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 9,632,600 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Cầu dao Aptomat tự động MCCB Schneider NSX 400A H 4P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,140,200 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 13,174,800 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Cầu dao Aptomat tự động MCCB Schneider NSX630H 4P 630A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 42,095,900 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 19,708,600 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Cảm biến năng lượng Power Tag 250A 3P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,438,500 VNĐ

Chiết khấu: 59.49%

Giá bán: 10,709,500 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Cảm biến năng lượng Power Tag 250A 3P+N

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 32,865,800 VNĐ

Chiết khấu: 59.49%

Giá bán: 13,313,000 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Cảm biến năng lượng Power Tag 630A 3P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 67,497,100 VNĐ

Chiết khấu: 59.49%

Giá bán: 27,341,200 VNĐ

MCCB Compact NSX<630A - Cảm biến năng lượng Power Tag 630A 3P+N

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 70,006,200 VNĐ

Chiết khấu: 59.49%

Giá bán: 28,357,500 VNĐ

090 337 0012