MCCB EasyPact EZS100E/F

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ EXTENDED ROTARY HANDLE

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,086,700 VNĐ

Chiết khấu: 49.4%

Giá bán: 1,055,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ SHUNT TRIP (SHT) 200-277VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,578,500 VNĐ

Chiết khấu: 49.4%

Giá bán: 798,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ ALARM SWITCH(AL)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 800,800 VNĐ

Chiết khấu: 49.4%

Giá bán: 405,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ AUXILIARY SWITCH(AX)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 800,800 VNĐ

Chiết khấu: 49.4%

Giá bán: 405,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ AUXILIARYALARM SWITCH (AXAL)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,335,400 VNĐ

Chiết khấu: 49.39%

Giá bán: 675,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ PHASE BARRIER (2PC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 136,400 VNĐ

Chiết khấu: 49.34%

Giá bán: 69,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ DIRECT ROTARY HANDLE STD

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,205,600 VNĐ

Chiết khấu: 49.4%

Giá bán: 610,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ SHUNT TRIP (SHT) 100-130VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,578,500 VNĐ

Chiết khấu: 49.4%

Giá bán: 798,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ TERMINAL SHIELD 3P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 231,000 VNĐ

Chiết khấu: 49.39%

Giá bán: 116,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ TERMINAL SHIELD 4P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 490,600 VNĐ

Chiết khấu: 100%

Giá bán: Liên hệ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ UVR 110-130VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,060,300 VNĐ

Chiết khấu: 49.4%

Giá bán: 1,042,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ UVR 200-277VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,060,300 VNĐ

Chiết khấu: 100%

Giá bán: Liên hệ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 16A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 20A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 25A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 32A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 40A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 63A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 80A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 100A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 16A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI SCHNEIDER EZS100E 4P 20A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 25A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI SCHNEIDER EZS100E 4P 32A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 40A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 50A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 63A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 80A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 100A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 16A 30KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,679,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 975,100 VNĐ

090 337 0012