MCCB EasyPact EZS100E/F

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ EXTENDED ROTARY HANDLE

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,124,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 1,062,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ SHUNT TRIP (SHT) 200-277VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,543,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 771,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ TERMINAL SHIELD 3P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 235,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 117,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ AUXILIARY SWITCH(AX)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 815,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 407,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ AUXILIARYALARM SWITCH (AXAL)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,359,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 679,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 16A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,571,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 801,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 20A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,571,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 801,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 25A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,571,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 801,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,571,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 801,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 100A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,120,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,081,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 40A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,763,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 899,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 4P 32A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,205,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,124,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ PHASE BARRIER (2PC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 136,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 68,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ DIRECT ROTARY HANDLE STD

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,227,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 613,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ SHUNT TRIP (SHT) 100-130VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,543,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 771,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ TERMINAL SHIELD 4P

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 500,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 250,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ UVR 110-130VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ ALARM SWITCH(AL)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 815,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 407,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 32A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,571,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 801,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 40A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,571,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 801,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 63A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,571,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 801,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 80A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,571,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 801,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 16A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,120,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,081,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI SCHNEIDER EZS100E 4P 20A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,120,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,081,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 25A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,120,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,081,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI SCHNEIDER EZS100E 4P 32A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,120,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,081,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 40A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,120,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,081,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 50A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,120,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,081,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 63A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,120,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,081,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 80A 30kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,120,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 1,081,200 VNĐ

090 337 0012