Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 20m IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,058,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.01%

Giá bán: 1,865,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.0 15m IP20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,134,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.03%

Giá bán: 1,301,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,596,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.02%

Giá bán: 1,583,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,420,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.01%

Giá bán: 1,476,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,797,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39%

Giá bán: 3,536,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G2.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,919,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.01%

Giá bán: 4,220,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,718,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.03%

Giá bán: 2,267,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 40m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,073,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.01%

Giá bán: 4,314,000 VNĐ

090 337 0012