Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.0 15m IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,138,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 1,650,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,592,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 2,000,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,416,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 1,864,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 20m IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,029,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 2,338,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,744,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 4,432,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G2.5 25m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,919,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 5,339,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,714,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 2,866,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 40m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,072,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 5,457,000 VNĐ

090 337 0012