Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,596,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.96%

Giá bán: 2,052,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 20m IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,058,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.96%

Giá bán: 2,417,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G2.5 25m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,919,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.94%

Giá bán: 5,470,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.0 15m IP20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,134,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.95%

Giá bán: 1,687,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,420,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.95%

Giá bán: 1,913,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,797,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.94%

Giá bán: 4,583,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,718,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.95%

Giá bán: 2,939,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 40m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,073,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.94%

Giá bán: 5,592,000 VNĐ

090 337 0012