Tụ Bù EasyCan

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EASYCAN 10 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,055,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 884,000 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EASYCAN 20 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,444,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,481,000 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider 2530 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,017,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,728,000 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EASYCAN 30.3 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,683,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,014,000 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EasyCan 440V 15 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,841,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,222,000 VNĐ

090 337 0012