Tụ Bù EasyCan

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EASYCAN 10 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,263,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 1,016,000 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EASYCAN 20 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,792,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.11%

Giá bán: 1,702,000 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider 2530 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,423,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 1,986,000 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EASYCAN 30.3 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,156,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 2,315,000 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EasyCan 440V 15 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,128,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.12%

Giá bán: 1,404,000 VNĐ

090 337 0012