Tụ Bù EasyCan

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EASYCAN 10 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,262,700 VNĐ

Chiết khấu: 59.75%

Giá bán: 910,800 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EASYCAN 20 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,791,700 VNĐ

Chiết khấu: 59.75%

Giá bán: 1,526,200 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider 2530 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,423,100 VNĐ

Chiết khấu: 59.75%

Giá bán: 1,780,400 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EASYCAN 30.3 kVAR 440V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,155,700 VNĐ

Chiết khấu: 59.75%

Giá bán: 2,075,200 VNĐ

Tụ Bù EasyCan - Tụ bù Schneider EasyCan 440V 15 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,128,400 VNĐ

Chiết khấu: 59.75%

Giá bán: 1,259,200 VNĐ

090 337 0012