ĐÈN PHA LED MUREVA

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 20W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 518,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.85%

Giá bán: 400,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 20W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 518,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.85%

Giá bán: 400,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 30W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 710,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 548,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 30W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 710,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 548,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 50W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,042,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 804,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 50W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,042,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 804,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 100W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,972,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 1,522,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 100W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,972,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 1,522,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 20W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,121,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 865,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 20W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,121,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 865,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 30W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,316,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 1,015,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 30W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,316,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 1,015,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 50W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,675,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 1,293,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 50W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,675,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 1,293,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 150W IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,393,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 4,933,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 2000W IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,305,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 5,637,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 300W IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,528,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.84%

Giá bán: 8,124,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn LED cầm tay 280lm IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 864,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 666,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn LED đeo đầu có cảm biến 250lm IP54

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,275,000 VNĐ

Chiết khấu: - 22.83%

Giá bán: 984,000 VNĐ

090 337 0012