ĐÈN PHA LED MUREVA

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 20W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 370,400 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 20W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 370,400 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 30W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 715,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 501,600 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 30W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 715,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 501,600 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 50W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,045,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 733,100 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 50W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,045,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 733,100 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 100W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,991,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 1,396,700 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 100W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,991,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 1,396,700 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 20W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,122,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 787,100 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 20W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,122,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 787,100 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 30W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,320,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 926,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 30W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,320,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 926,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 50W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,694,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 1,188,300 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 50W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,694,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 1,188,300 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 150W IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,457,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 4,529,600 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 200W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,381,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 5,177,800 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn LED cầm tay 280lm IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 869,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 609,600 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn LED đeo đầu có cảm biến 250lm IP54

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,276,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 895,100 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 300W IP65

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,637,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 7,461,900 VNĐ

090 337 0012