ĐÈN PHA LED MUREVA

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 20W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528,000 VNĐ

Chiết khấu: - 21.02%

Giá bán: 417,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 20W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 528,000 VNĐ

Chiết khấu: - 21.02%

Giá bán: 417,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 30W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 715,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.98%

Giá bán: 565,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 30W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 715,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.98%

Giá bán: 565,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 50W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,045,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.96%

Giá bán: 826,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 50W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,045,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.96%

Giá bán: 826,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 100W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,991,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.94%

Giá bán: 1,574,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 100W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,991,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.94%

Giá bán: 1,574,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 20W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,122,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.94%

Giá bán: 887,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 20W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,122,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.94%

Giá bán: 887,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 30W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,320,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.98%

Giá bán: 1,043,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 30W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,320,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.98%

Giá bán: 1,043,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 50W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,694,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.96%

Giá bán: 1,339,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 50W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,694,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.96%

Giá bán: 1,339,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 150W IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,457,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.94%

Giá bán: 5,105,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 2000W IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,381,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.95%

Giá bán: 5,835,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn LED cầm tay 280lm IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 869,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.94%

Giá bán: 687,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn LED đeo đầu có cảm biến 250lm IP54

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,276,000 VNĐ

Chiết khấu: - 21%

Giá bán: 1,008,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 300W IP65

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,637,000 VNĐ

Chiết khấu: - 20.95%

Giá bán: 8,409,000 VNĐ

090 337 0012