ĐÈN PHA LED MUREVA

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 20W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 543,400 VNĐ

Chiết khấu: 28.69%

Giá bán: 387,500 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 20W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 543,400 VNĐ

Chiết khấu: 28.69%

Giá bán: 387,500 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 30W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 737,000 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 525,500 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 30W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 737,000 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 525,500 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 50W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,076,900 VNĐ

Chiết khấu: 28.69%

Giá bán: 767,900 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 50W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,076,900 VNĐ

Chiết khấu: 28.69%

Giá bán: 767,900 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 100W 4000K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,050,400 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 1,462,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 100W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,050,400 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 1,462,000 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 20W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,156,100 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 824,300 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 20W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,156,100 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 824,300 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 30W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,359,600 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 969,400 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 30W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,359,600 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 969,400 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 50W 4000K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,744,600 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 1,243,900 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED có cảm biến 50W 6500K IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,744,600 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 1,243,900 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 150W IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,650,600 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 4,741,900 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 200W 6500K IP65

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,602,100 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 5,420,300 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn LED cầm tay 280lm IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 895,400 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 638,400 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn LED đeo đầu có cảm biến 250lm IP54

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,314,500 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 937,200 VNĐ

ĐÈN PHA LED MUREVA - Đèn Pha LED 300W IP65

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,956,000 VNĐ

Chiết khấu: 28.7%

Giá bán: 7,811,600 VNĐ

090 337 0012