MCCB XTmax

MCCB XTmax - Cuộn Ngắt 220-240Vac, 220-250Vdc XT1-XT4

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,487,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1,368,000 VNĐ

MCCB XTmax - Phụ Kiện 1Q+1Sy 250V Xt1-Xt4 FP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,984,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 1,091,000 VNĐ

MCCB XTmax - MOD XT1-XT3 220...250V acdc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,893,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 5,994,000 VNĐ

MCCB XTmax - Động Cơ Điều Khiển 380-440Vac XT2-XT4

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 23,109,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 12,716,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1B 3P 16A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,695,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 1,483,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1B 3P 25A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,695,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 1,483,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1B 3P 50A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,112,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,712,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1B 3P 63A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,112,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,712,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1B 3P 80A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,112,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,712,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1B 3P 100A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,735,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 2,054,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1B 3P 160A 18kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,096,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,804,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt2N 3P 16A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,239,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,983,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1C 3P 25A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,828,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,106,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1C 3P 50A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,069,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 2,239,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1C 3P 63A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,069,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 2,239,000 VNĐ

MCCB XTmax - Bộ Ngắt Mạch Tự Động Xt1C 3P 80A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,164,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 2,291,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1C 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,164,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 2,291,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1C 3P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,373,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 2,406,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1N 3P 32A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,825,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,654,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB 3P 36kA 40A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,825,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,654,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1N 3P 50A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,825,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,654,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1N 3P 100A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,825,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,654,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1N 3P 125A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,909,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,251,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt1N 3P 160A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,918,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 4,356,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB 3P 50kA 16A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,525,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 4,140,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt2S 3P 32A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,525,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 4,140,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt2S 3P 40A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,525,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 4,140,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt2S 3P 80A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,525,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 4,140,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt2S 3P 100A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,525,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 4,140,000 VNĐ

MCCB XTmax - Cầu dao Aptomat tự động dạng khối ABB MCCB Xt2S 3P 125A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,053,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 5,531,000 VNĐ

090 337 0012