MCB Tép S200P

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 10A 25kA (S201P-C10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 656,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.09%

Giá bán: 360,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 40A 25kA (S201P-C40)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 853,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 469,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 16A 25kA (S202P-C16)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,502,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 826,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 20A 25kA (S202P-C20)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,421,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 1,332,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 32A 25kA (S202P-C32)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,879,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 1,033,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 50A 25kA (S202P-C50)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,154,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,735,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 63A 25kA (S202P-C63)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,554,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,405,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 6A 25kA (S203P-C6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,739,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 1,507,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 16A 25kA (S203P-C16)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,283,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 1,255,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 50A 15kA (S203P-C50)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,423,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,883,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 6A 25kA (2Cds281001R0064)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 788,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 433,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 16A 25kA (S201P-C16)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 656,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.09%

Giá bán: 360,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 20A 25kA (S201P-C20)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 754,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.06%

Giá bán: 414,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 25A 25 kA (S201P-C25)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 788,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 433,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 32A 25kA (S201P-C32)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 821,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 451,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 50A 25kA (S201P-C50)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 985,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 541,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 63A 25kA (S201P-C63)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,117,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 614,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 6A 25kA (S202P-C6)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,803,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 992,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 10A 25kA (S202P-C10)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,502,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 826,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 25A 25kA (S202P-C25)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,803,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 992,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 40A 25kA (S202P-C40)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,954,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 1,075,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 10A 25kA (S203P-C10)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,283,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 1,255,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 20A 25kA (S203P-C20)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,625,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 1,444,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 25A 25kA (S203P-C25)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,739,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 1,507,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 32A 25kA (S203P-C32)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,852,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,569,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 40A 15kA (S203P-C10)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,967,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,632,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 63A 15kA (S203P-C63)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,880,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 2,134,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 6A 15kA (S204P-C6)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,936,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,165,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 10A 15kA (S204P-C10)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,277,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 1,803,000 VNĐ

MCB Tép S200P - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 16A 15kA (S204P-C16)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,277,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 1,803,000 VNĐ

090 337 0012