RCBO Loại DS201

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 20A 30Ma 4.5kA (Ds201 L C20 Ac30)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,661,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 914,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 25A 30Ma 4.5kA (Ds201L C25Ac30)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,777,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 977,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 32A 4.5kA 30Ma

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,777,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 977,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 6A 6kA 30Ma

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,280,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 1,254,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 10A 30Ma 6kA (Ds201 C10 Ac30)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,177,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 1,197,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 16A 30Ma 6kA (Ds201 C16Ac30)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,177,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 1,197,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 20A 30Ma 6kA (Ds201C20Ac30)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,177,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 1,197,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 25A 30Ma 6kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,497,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 1,374,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 32A 30Ma 6kA (Ds201 C32Ac30)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,497,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 1,374,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 40A 30Ma 6kA (Ds201 C40Ac30)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,497,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 1,374,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu Dao Chống Dòng Rò 1P+N 10A 10kA 30Ma

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

RCBO Loại DS201 - Cầu Dao Chống Dòng Rò 1P+N 16A 30Ma 10kA (Ds201 M C16 Ac30)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 6A 4.5kA 30Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,718,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 945,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 10A 4.5kA 30Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,661,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 914,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 16A 30Ma 4.5kA (Ds201L C16 Ac 30Ma)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,661,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 914,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 6A 4.5kA 300Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,897,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,144,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 10A 4.5kA 300Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,542,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 1,949,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 16A 4.5kA 300Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,542,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 1,949,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 20A 4.5kA 300Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,755,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,066,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 25A 4.5kA 300Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,828,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,106,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 32A 4.5kA 300Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,074,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 2,241,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 6A 6kA 100Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,330,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,382,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 10A 6kA 100Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,935,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,165,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 16A 6kA 100Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,935,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,165,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 20A 6kA 100Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,173,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,296,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 25A 6kA 100Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,252,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,339,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu dao Aptomat chống giật ABB 1P+N 32A 6kA 100Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,529,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 2,492,000 VNĐ

RCBO Loại DS201 - Cầu Dao Chống Dòng Rò 1P+N 40A 6kA 100Ma

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

RCBO Loại DS201 - Cầu Dao Chống Dòng Rò 1P+N 20A 30Ma 10kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

090 337 0012