Rờ Le Giám Sát Điện Áp 1 Pha CM-ESS

Rờ Le Giám Sát Điện Áp 1 Pha CM-ESS - Rơ Le Giám Sát Áp chỉnh 3-30V,6-60V 1CO 24-240Vacdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,683,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.19%

Giá bán: 3,342,000 VNĐ

Rờ Le Giám Sát Điện Áp 1 Pha CM-ESS - Rơ Le Giám Sát Áp chỉnh 30-300V 1CO 110-130Vacdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,860,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.19%

Giá bán: 2,858,000 VNĐ

Rờ Le Giám Sát Điện Áp 1 Pha CM-ESS - Rơ Le Giám Sát Áp chỉnh 60-600V 1CO 220-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,860,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.19%

Giá bán: 2,858,000 VNĐ

090 337 0012