MCCB Tmax

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T4N 3P 320A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18,403,440 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 8,347,800 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T4S 3P 320A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 21,178,080 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 9,606,400 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T4S 4P 320A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 29,649,840 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 13,449,100 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T5N 3P 400A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 19,443,600 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 8,819,600 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T5S 3P 400A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 21,605,760 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 9,800,400 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T5S 3P 630A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 34,900,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 15,831,100 VNĐ

MCCB Tmax - Phần Cố Định T4 3P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,706,160 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 3,495,600 VNĐ

MCCB Tmax - Phần Cố Định T5 630A 3P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13,218,480 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 5,996,000 VNĐ

MCCB Tmax - Phụ Kiện T4 3P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,814,240 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 1,276,500 VNĐ

MCCB Tmax - Bộ Cơ Khí T5 630A 3P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,518,160 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,956,700 VNĐ

MCCB Tmax - Cuộn Ngắt 12Vdc (T4-T5-T6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,558,720 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 1,614,300 VNĐ

MCCB Tmax - Cuộn Ngắt 220-240Vac, 220-250Vacdc (T4-T5-T6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,558,720 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 1,614,300 VNĐ

MCCB Tmax - Cuộn bảo vệ thấp áp 220-240Vac, 220-250Vacdc (T4-T5-T6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,493,840 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,491,900 VNĐ

MCCB Tmax - Tay Xoay (T4-T5-T6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,398,240 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 1,995,000 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T6N 3P 800A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 42,897,360 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 19,458,300 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T6S 3P 800A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 47,599,200 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 21,590,900 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB 3P 70kA 800A ( T6H )

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 54,824,880 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 24,868,500 VNĐ

MCCB Tmax - Động Cơ Điều Khiển Moe T6 220-250Vdc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 31,218,000 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 14,160,500 VNĐ

MCCB Tmax - Cuộn Ngắt 415-440V (T7-T7M)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,349,200 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,879,900 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T7S 3P 1600A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 83,930,880 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 38,071,000 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T7H 3P 1600A 70kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 97,392,240 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 44,177,100 VNĐ

MCCB Tmax - Nắp Che 3 đầu cực trên cho T6 800A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,349,040 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 611,900 VNĐ

MCCB Tmax - Nắp Che 4 đầu cực trên cho T6 800A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,758,240 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 797,500 VNĐ

MCCB Tmax - 4 Miếng chắn pha cao 100mm cho T6

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 939,840 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 426,300 VNĐ

MCCB Tmax - 6 Miếng chắn pha cao 100mm cho T6

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 781,440 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 354,500 VNĐ

MCCB Tmax - KhóaLiên Động Cơ Khí giữa các 2 MCCB T1,2,3

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,293,760 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,854,900 VNĐ

MCCB Tmax - Bộ Chống Dòng Rò cho MCCB T2 3P (RC2212)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 35,901,360 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 16,284,900 VNĐ

MCCB Tmax - Bộ Chống Dòng Rò cho MCCB T2 3P (RC2222)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 49,127,760 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 22,284,400 VNĐ

MCCB Tmax - Bộ Chống Dòng Rò cho MCCB T2 4P (RC2212)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,489,120 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 17,912,300 VNĐ

MCCB Tmax - Khóa Liên Động Cơ Khí Cho 3 MCCB T1-T2-T3

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,988,240 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 5,437,800 VNĐ

090 337 0012